Muraka märgis

„Läbimõeldud programm“

Murakamärk on kvaliteedimärgis

„Läbimõeldud programm“ ja näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õppekäiguks hästi ette valmistatud.

2020. aasta kevadel algas Eestis keskkonnahariduslike õppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi hindamine. Keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi loomine on osa 2018. aastal vastu võetud Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskavast 2019-2022. Hindamist korraldab Eesti Keskkonnahariduse Ühing.

Kvaliteedi hindamise aluseks on Eesti keskkonnahariduse ekspertide koostöös välja töötatud kriteeriumitel põhinev juhend. Hindamise eesmärk on innustada ja toetada keskkonnahariduskeskusi sisuliselt kvaliteetsete ja pedagoogiliselt läbimõeldud õppeprogrammide kirjeldamisel. Ühtlase ja hea kvaliteediga info võimaldab õpetajatel valida oma õpilastele sobivaid keskkonnahariduslikke õppeprogramme.

Kaugem eesmärk on saavutada keskkonnahariduse ühtlane tase erineva taustaga keskustes ja kindlustada heal tasemel ning usaldusväärse keskkonnahariduse kättesaadavus kõikjal Eestis.

Õppeprogrammide kirjeldusi hindab 10 eksperdist koosnev hindajate kogu. Hindajad on mitmekülgsete teadmistega, lisaks loodusteaduslikule haridusele on paljudel neist lisaeriala haridusteadustes, pedagoogilises nõustamises, filosoofias jm.  Nad teavad hästi, mis toimub koolis ja kuidas töötavad keskkonnahariduse keskused. Hindajad on tegelikult ka nõustaja rollis, andes keskustele tagasisidet ja vajadusel ka soovitusi, kuidas õppeprogramme paremini kirjeldada, et seal sisalduv info annaks selge ülevaate, mida programmi kasutaja selles osaledes saab.

Kes elab mere ääres?

(Paljassaare õpperada)

Vaata programmi

Nutiseiklus Paljassaarel

(Paljassaarel)

Vaata programmi

Nutiseiklus Viimsi metsarajal

(Viimsis)

Vaata programmi

Nutiseiklus Keila - Joa õpperajal

(Keila-Joal)

Vaata programmi

Keila - Joa pargi elustik väikesele loodusesõbrale

(Keila-Joa õpperajal)

Vaata programmi

Üksnurme - Metsanurme nutirada

(Üksnurme-Metsanurme loodusrajal)

Vaata programmi

Nutiseiklus Pääsküla rabas

(Pääsküla rabas)

Vaata programmi