Kategooria

Prograammid mujal Eestis

Avastusretk Tõraveres

Avastusretk looduse ja universumi saladuste jälil astronoomia-alevikus Tõraveres

2,5 h
Aeg: Sügis-Kevad
Uurime Päikesesüsteemi mudelit ja päikesekella. Tutvume erinevate elupaikadega: põldude, eri metsatüüpidega, Elva jõega. Õpime tundma tee peal kohatavaid taime, looma- ja seeneliike. Vaatame väikese kosega Mosina vesiveskit ja räägime vana aja toidu valmistamis- ja varumiskommetest. Lahendame […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Mukri rabas – tutvume raba elustikuga

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Mukri rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turba tootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Kõigepealt juhendaja teeb sissejuhatuse teemasse ja tutvustab päeva plaani ning ülesannet.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Tudu rabas – raba elustik ja keskkonnaprobleemid

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Läheme koos õpperajale, kus õpilased paarikaupa täidavad töölehti, vaatavad, nuusutavad, katsuvad, mõõdavad, Küsimused käsitlevad raba teket ja arengut, elutingimusi rabas ja kohastumusi sellega, turba teket, omadusi ja kasutamist, süsinikuringet ja märgalade tähtsust. Vastused leiavad õpilased infotahvlitelt […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Saame tuttavaks Tudu rabaga

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Läheme koos õpperajale, kus õpilased paarikaupa täidavad töölehti, vaatavad, nuusutavad, katsuvad, mõõdavad, Küsimused käsitlevad raba teket ja arengut, elutingimusi rabas ja kohastumusi sellega, turba teket, omadusi ja kasutamist, süsinikuringet ja märgalade tähtsust. Vastused leiavad õpilased infotahvlitelt […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Tutvumine Rakvere Rahvaaia elustikuga

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Pargis otsitakse töölehtedel olevatele küsimustele vastuseid. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Rakvere Tammikus

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Rakvere tammikus. Programm tutvustab Rakvere tammiku poollooduslikku laialehist metsakooslust ja selle elustikku, pinnavorme, keskkonnaprobleeme, kultuuripärimust ning maastiku kujunemist inimese ja looduse koostoimel. Õpilased lähevad kahekaupa Rakvere tammikusse, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt