Inimmõju rannikukooslustele ja mereelustikule

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2932

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keel

Programmi kirjeldus:

Õpilased jagatakse 5 grupiks, kes kõigepealt teevad endale selgeks: mis on ülesanne, kus nad kaardil asuvad ja kuidas kompassi abil ülesannet täita. Peale metsast naasmist vastatakse tekstide abil küsimustele. Hiljem ühiselt arutatakse loetud 5 teemal: merikotkas, kormoran, hüljes, linnakajakas ja võõrliigid. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö.

Päevakava:

15 min – sissejuhatus päeva, ülesannete ja päevakava tutvustamine, ohutusalane instrueerimine. Kaardi ja kompassi kasutamise õpetus ja gruppideks jagunemine.
20 min praktiline ülesanne kaardi ja kompassi kasutamise õppimiseks.
60 min õpperajal punktide ja oma teema otsimine.
20 min oma teema kohta käiva materjaliga tutvumine.
20 min iga grupp tutvustab oma teemat teistele.
15 min arutelu teemade üle
15 min tagasiside, parimate väljaselgitamine ja autasustamine, lõpuring.
15 min kaasa võetud toidu söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajatelt ootame õpilaste eelnevat informeerimist toimuvast programmist, sellest et programm toimub täies ulatuses vabas õhus, mistõttu õpilased peaksid riietuma kihiliselt, et saaks midagi vähemaks võtta või juurde panna, jalanõud peaksid olema sportlikud ja vihmase ilma korral ka veekindlad. Kummikud ei sobi hästi, sest nendega hakkavad jalad külmetama. Turvalisuse tagamiseks peaks õpilastel olema kaasas laetud mobiiltelefonid. 

Vihmase ilma korral peaks olema ka vihmakile. Samuti peaks lastel kaasas olema midagi joomiseks ja võileib, sest värskes õhus läheb kõht kiiresti tühjaks. Aga võileibu süüakse koos bussi juures, loodusse neid kaasa ei võeta.

Õpilased lähevad orienteerumisülesannet täitma iseseisvalt, kuid õpetajad võivad soovi korral mõne grupiga ühineda või läbida raja iseseisvalt. 

Tagasisidet annab juhendaja klassile programmi lõpus. Õpetaja saab enda kätte õpilaste töölehed, et soovi korral koolis alustatud teemadega edasi minna. Siis saab ka klass anda juhendajale tagasisidet. Õpetaja võib tagasisidet anda suuliselt, tagasiside ankeeti täites või läbi kodulehe. Tagasiside alusel korrigeeritakse programmi pidevalt.

Toimumiskoht:

programm toimub Käsmu poolsaarel. See on väga hea koht õpilastel iseseisvaks orienteerumiseks, sest siin on hästi tähistatud loodusrajad, igal pöörangul suunaviidad, tegemist on kompaktse poolsaarega, seega äraeksimisvõimalused on minimaalsed. Loodus on väga mitmekesine – mets, mererand, rändrahnud, lisaks ka rikkalik kultuuripärand, mis annab programmile lisaväärtuse.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast ja konkreetset programmi juba alates 2015. aastast.

Programmi eesmärk:

on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad kuidas mõned loomaliigid on inimesega vastastikuses mõjus, kuidas see mõju toimib, mida saab teha ebasoovitava mõju vähendamiseks, kuidas probleemsete liikidega koos eksisteerida. Õpilased oskavad maastikul kaardi ja kompassi abil orienteeruda.

Kasutatavad õppemeetodid:

maastikumäng, aktiivõpe, grupitöö

Seos riikliku õppekavaga:

Läbivad teemad: „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ II kooliaste: Elukeskkond Eestis, Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis III kooliaste: bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: kaardiõpetus.

Tagasiside:

programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Õpetaja annab programmi kohta tagasisidet pärast programmi lõppu suuliselt või tagasisidelehtede täitmisel. Tagasiside alusel korrigeerime programmi pidevalt.

Lisainfo:

Programmile saab vastu võtta 2 klassi koos, nii et kummalgi klassil on eraldi juhendaja. 

Programm toimub eesti keeles, aga eelneval kokkuleppel on võimalik seda läbi viia ka venekeelsena.

Liikumispuudega lastel on raske seda programmi teha, kuna  liikumine toimub põhiliselt loodusmaastikul. Raja pikkus on orienteeruvalt 3 km ja see kulgeb põhiliselt mööda metsaradasid. Rada teeb ringi, nii et alguspunkt ja lõpp-punkt on mõlemad ühes kohas.

Turvalisuse tagamine.

Käsmu õpperada on väga hästi tähistatud värviliste triipudega puudel ja suunaviitadega pöörangutel. Õpilastel on kaasas kaart ja kompass, mille järgi orienteerumine on eelnevalt selgeks õpitud. Õpperajale lubatakse ainult need grupid, kes on eelnevalt edukalt sooritanud orienteerumise prooviülesande. Lisaturvalisuse tagamiseks antakse gruppidele juhendaja telefoninumber. Juhendaja tunneb ümbrust nii hästi, et oskab õpilased igast poolsaare otsast üles leida. Juhendaja on läbinud esmaabikursuse.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.