Üksnurme-Metsanurme nutirada – tutvume jõeäärse elustikuga

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2977

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 35 õpilast
Keel: Eesti ja Vene keeles

NB! Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisa tarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu.

Programmi kirjeldus:

õpilased lähevad kahekaupa Üksnurme-Metsanurme loodusrajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö.

Päevakava:

1. 30 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.
2. 1 tund ja 30 min õpperajal ülesannete lahendamine gruppidena.
3. 30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine.
4. 30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub vabas õhus, on vajalik õpilastel ennast ilmastikule vastavalt riidesse panna, hea oleks, kui riided oleksid tuule- ja vihmakindlad. Kaasas võiks olla ka võileib ja jook.

Toimumiskoht:

Üksnurme-Metsanurme loodusrada. Siin saab vaadelda jõge ja jõeäärset elustikku, eelkõige taimestikku ja linnustikku. On olemas ka mõned infostendid. Eeliseks on asukoht Tallinna lähedal. Raja pikkus on 5 km ning see läbitakse ühest otsast teise, rada on pinnasrada ja vahepeal ka kruusatee. Jalanõud peaksid olema sportlikud ja veekindlad, mitte kummikud, millega võivad jalad külmetema hakata. Rada on läbimiseks turvaline, kuid tähistuste kadumise või rikkumise korral on võimalik valesti minna. Eksimise vältimiseks seisab kas juhendaja abiline või õpetaja kohta, kus on võimalik valesti minna. Programm ei sobi kõikidele puudega õpilastele.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse, töötab loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Tallinna Linnuklubi liige. Konkreetset programmi on teinud juba 2-l õppeaastal.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased tunneved jõe ja metsa elustikku, teavad metsa ja selle elustikku ohustavaid põhilisi keskkonnaprobleeme, oskavad leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele.

Õppemeetod:

maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, mets elukeskkonnana, jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, elukeskkond Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele; ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

digipädevus kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Õpilased lähevad kahekaupa Üksnurme-Metsanurme loodusrajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad.

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu. 

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.