Juhendajad

  1. Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast
  2. Juhendaja: Meriliis Kotkas – bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse erialal, magistrikraad rakendusbioloogias (Eesti Maaülikool), Läbinud Tartu Ülikooli pedagoogikakursuse. Töötab ka matkajuhina. Õppeprogramme on läbi viinud alates 2017. aastast.
  3. Juhendaja: Aigi Bremse – magistrikraad sotsioloogias TLÜ, momendil õpib magistriõppes õpetajaks. Alates 2016. aastast viib läbi keskkonnahariduslikke programme MTÜ Ökokratt raames, alates 2018. aastast ka Looduskool Vesipapp raames. Iga programmi läbiviimiseks on saanud juhendajalt väljaõppe.
  4. Juhendaja: Lea Kivipõld – toitumisalane kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikoolist, teadusmagistri kraad sotsiaalvaldkonnas, 9 aastat õpetanud Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolis sotsiaalaineid. Looduses käib kindlasti igal nädalavahetusel.