Otsi programmi

Inimmõju rannikukooslustele ja mereelustikule

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programmi käigus õpilased otsivad kaardi ja kompassi abil metsa peidetud punktidest edasise arutelu teemat. Iga grupp […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Videoprogramm joad, karst ja vee jõu kasutamine

2 h
Aeg: Talv
Õpilased tutvuvad videode, fotode ja juhendaja jutu põhjal jõgede, jugade, kärestike, kanjonorgude ja karstinähtustega. Vaadeldakse ka […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Vesi looduses – Kostivere karstiala, Jägala juga ja Linnamäe hüdroelektrijaam

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Jägala joa, Kostivere karstiala ja Linnamäe hüdroelektrijaama juures. Õpilased saavad paar peale töölehed. Töölehti […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Õppejaht looduses – seiklusmäng Käsmu looduse tundmaõppimiseks.

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Grupi suurus : 25
Õpitakse kaardi ja kompassi abil looduses orienteerumist, seejärel lähevad õpilased 2-liikmeliste võistkondadena kaardi ja kompassiga õpperajale, […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Kas ma toitun jätkusuutlikult?

2 h
Aeg: Aastaringselt
Õppeprogramm toimub klassiruumis grupitöö vormis. Grupid teevad ettekande tervislikust toitumisest, analüüsivad erinevaid toitumisega seotud väidteid, vastavad […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Tabasalu Aura õpperada väikesele loodusesõbrale

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Tabasalu Aura õpperajal. Liigutakse koos juhendajaga algul pangapealsel õpperaja osal, siis laskutakse alla ja […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Paljassaarel – tutvumine rannikuelustiku ja keskkonnaprobleemidega

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
See on võistlus, mille käigus saadakse teadmisi Paljassaare Linnuhoiuala ja selle elanike kohta. Õpilased lähevad 2-liikmeliste […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Elu jälg kivis

2 h
Aeg: Talv
Õppeprogramm toimub klassiruumis. Juhendaja räägib Maa geoloogilisest ehitusest, lubjakivi tekkest organismide jäänuste settimises ja kivistumise tagajärjel […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Metsaasukad ja nende jäljed

2 h
Aeg: kevad, sügis, talv
Juhendaja näitab slaide ja räägib meie metsades elavatest loomadest ja nende tegutsemise jälgedest. Pärast seda jagunevad […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt