Nutiseiklus Keila-Joa õpperajal – juga, jõeäärne elustik ja veejõu kasutamine

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3209

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 35 õpilast
Keel: Eesti ja Vene keeles

NB! Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisa tarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu.

Programmi kirjeldus:

Programm toimub Keila-Joa loodusrajal ning on täiesti paberivaba, kasutatakse ainult õpilaste isiklikke nutiseadmeid, põnevaks teeb selle õpilaste jaoks programmi võistluslik iseloom, samuti asjaolu, et ei pea midagi paberi ja pastakaga tegema. Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, keskkonnakaitset, informaatikat ja kehalist kasvatust.

Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tegemist on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisatarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet lihtsalt risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QRkoodi lugeja olemasolu. Tagasiside: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja meili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. 

Päevakava:

1. 30 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.
2. 1 tund ja 30 min õpperajal ülesannete lahendamine.
3. 30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine.
4. 30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Juhis õpetajale:

Kuna kogu programm toimub väljas, siis on oluline, et õpilased oleksid ilmastikule vastavalt riides. samuti võiks võileib ja jook kaasas olla.

Toimumiskoht:

programm toimub Keila-Joa pargis 3 km pikkusel ringikujulisel õpperajal. Siin on hea vaadelda juga, jõge, elektrijaama, on olemas infostendid, mis toetavad info saamist. Rajal on mitmeid treppe ja sillad. Jalanõud võiksid olla sportlikud ja vihmase ilma korral ka veekindlad. Programm on täiesti paberivaba, kasutatakse ainult õpilaste isiklikke nutiseadmeid, põnevaks teeb selle õpilaste jaoks programmi võistluslik iseloom, samuti asjaolu, et ei pea midagi paberi ja pastakaga tegema. Programm ei sobi kõikidele puudega õpilastele.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse, töötab loodusgiidina ja Tallinna Loomaaiagiidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Tallinna Linnuklubi liige. Konkreetset programmi on teinud juba 2-l õppeaastal.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased oskavad kasutada nutitelefoni orienteerumiseks ja ülesannete lahendamiseks. Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad Keila-Joa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa lossi ja pargi ajalugu, teavad, kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse rakendanud ja sellega seonduvaid keskkonnaprobleeme.

Õppemeetod:

Maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: veestik.
Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

digipädevus kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Õpilased lähevad kahekaupa Keila-Joa pargi õpperajale, kus otsivad oma isiklikku nutitelefoni kasutades õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad samuti oma telefonis. Pärast arutatakse vastused läbi ning tublimad saavad auhinna.

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.