Kategooria

Programmid Lahemaal

Loodus- ja kultuuripärand Altja õpperajal

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Õpperajale minnakse koos juhendajaga. Rajal otsitakse töölehtedel olevatele küsimustele vastuseid – igas punktis loetakse teabetahvlil olevat teksti ja juhendaja toob selgitavaid näiteid. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab […]
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Raba elustik ja keskkonnaprobleemid Viru raba õpperajal

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Programm toimub Viru rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turba tootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Tegemist on võistkondliku maastikumänguga, kus õpilased otsivad iseseisvalt küsimustele vastuseid ja täidavad töölehti. Tublimad saavad auhinna.
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Oandu puutumatu loodusmetsa tundmaõppimine.

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Õpilased lähevad kahekaupa Oandu õpperajale, kus otsivad vastuseid töölehel esitatud küsimustele. Vastuseid leitakse loodusest ja infotahvlitelt. Küsimused puudutavad Oandu pikka aega inimese poolt puutumata metsa arengut, elustikku ja keskkonnaprobleeme. Lõpuks kontrollitakse ühiselt vastuseid ja parimad saavad […]
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Maastikumäng – paranda vead ja õpi tundma Käsmu loodust!

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased lähevad kaardi ja kompassiga gruppidena õpperajale ning otsivad kaardi legendis märgitud punktidest sinna peidetud küsimusi ja vastuseid või väiteid. Õpilaste ülesanne on kindlaks teha, missugused punktid on valesti tähistatud, missugused küsimused on valesti püstitatud, missugused […]
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Käsmu looduse, kultuuripärandi ja keskkonnaprobleemide tundmaõppimine õpperajal

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased lähevad kahekaupa Käsmu väikesele õpperajale, kus otsivad kaardi ja rajatähiste järgi õiget teed. Kontrollpunktides vastavad küsimustele. Küsimused puudutavad Käsmu loodust, kultuuripärandit ja keskkonnaprobleeme. Lõpuks kontrollitakse ühiselt vastuseid ja parimad saavad auhinnad.
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Õppejaht algajatele – tutvume Käsmu rannaelustikuga.

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased lähevad koos juhendajaga Käsmu loodusrajale, kus otsivad peidetud küsimusi Käsmu looduse, pärandkultuuri ja keskkonnaprobleemide kohta. Juhendaja küsib ja räägib rajal ette sattuvate taimede, lindude ja loomade tegevusjälgede kohta. Mererannas otsivad ja määravad õpilased töölehtedel kujutatud […]
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Altja looduse ja kultuuripärandiga tutvumiseks

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Programm toimub võistkondliku maastikumänguna, mille käigus õpilased tutvuvad Altja looduse, kultuuripärimuse ja keskkonnaprobleemidega 2-liikmeliste võistkondadena, kasutades nii ülesannete leidmiseks kui lahendamiseks isiklike nutiseadmete abi.
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Viru rabas – raba elustik ja keskkonnaprobleemid

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Programm toimub Viru rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turba tootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Tegemist on võistkondliku maastikumänguga, kus õpilased kasutavad õige tee, küsimuste ja ülesannete leidmiseks isiklikke nutiseadmeid. Tublimad saavad auhinna.
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Lahemaa joad ja karst

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Programmi käigus vaadeldakse Nõmmeveski, Joaveski ja Vasaristi jugasid, Nõmmeveski hüdroelektrijaama varemeid, Joaveski puupapivabriku varemeid, Nõmmeveski kanjonorgu ja Vasaristi karstinähtusi. Räägitakse jõgedest, karstinähtustest, vee uuristavast tegevusest, veejõu kasutamisest inimeste poolt ja sellest tulenevatest keskkonnaprobleemidest ja täidetakse töölehti.
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt

Saame tuttavaks Viru rabaga

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased liiguvad Viru rabas laudteel koos juhendajaga. Üheskoos uuritakse, mis on raba ja kes seal elavad - vaadatakse, katsutakse, nuusutatakse, mõõdetakse, vastatakse küsimustele ja täidetakse töölehti. Räägitakse ka turba tootmisest ja soode taastamisest.
Klassi kohta170 €
0
Vaata lähemalt
1 2