Maastikumäng – paranda vead ja õpi tundma Käsmu loodust!

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3191

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 7-9 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Tegu on õpilaste kriitikameelt arendava programmiga. Õpilaste ülesandeks on leida ja kõrvaldad rajal olevad vead. Ehk nad ei täida küsimustikku vaid kontrollivad, kas küsimustik on õigesti täidetud. Kontrollitakse ka juhendi õigsust. Õpilased läbivad raja väikestes gruppides, hiljem kontrollitakse ühiselt vastuseid ja parimad saavad auhinna. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö.

Tagasiside: Programmi lõpus arutatakse vastused koos õpilastega läbi ja tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, avastusõpe. 

Päevakava:

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub välitingimustes, siis õpetaja peaks õpilasi teavitama, et riietus peab olema ilmastikule vastav. Õpilastel peavad kaasas olema laetud telefonid. Kaasas võiks olla võileivad ja jook.

Toimumiskoht:

Käsmus

Juhendaja:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. oskavad looduses kaardi ja kompassi abil liikuda ja leida vastuseid loodust ja keskkonda puudutavatele küsimustele. Samuti otsustada, kas antud juhised vastuse leidmiseks või vastus on õige või vale.

Õppemeetod:

Õpilased oskavad esitatud väiteid kriitiliselt hinnata, oskavad leida väidetele kinnitust või teavet, mis selle ümber lükkab. Õpilased oskavad looduses kaardi ja kompassi abil orienteeruda.

Seos riikliku õppekavaga:

III kooliaste – bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, seente tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia, kaardiõpetus, geoloogia.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Vajadusel on võimalik vastu võtta 2 klassi korraga. Programmi aja sisse on arvestatud 30 min kaasavõetud toidu söömiseks. Söömine toimub pärast programmi lõppu bussi juures, loodusrajale toitu kaasa võtta ei tohi, et vältide prügistamist.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.