Kes elab mere ääres? (Paljassaare õpperada)

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3212

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Õpilased lähevad koos juhendajaga Paljassaare linnuhoiualale, otsivad kohale omaseid liike ja määravad neid koos. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele – vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt ja internetist. Parimad saavad auhinnad. Teemad on: meri, rannaalad, pärandkooslused, elustik, militaarpärand ja võimalikud keskkonnariskid.

Päevakava:

1. 10 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.
2. 2,5 tundi liiguvad õpilased koos juhendajaga õpperajal, lahendavad juhendaja poolt antud ülesandeid, vastavad küsimustele, määravad linde. Vahepeal toimub piknik kaasavõetud võileibadega.
3. 20 min arutelu, kokkuvõtete tegemine.

Juhis õpetajale:

Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, see annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt. Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Programmi jooksul liigub õpetaja koos grupiga ja aitab tagada õpilaste turvalisust.

Toimumiskoht:

Programm toimub Paljassaare linnuhoiualal, kus õpilastel on võimalik tutvuda mereäärse looduse ja elustikuga, nii vaatluse põhjal kui lugedes täiendavalt ülespandud infotahvleid. 

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. On Tallinna Linnuklubi liige. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast, konkreetset programmi on läbi viinud 2 aastat.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

õppija märkab ja eristab mere ääres toimetavaid linde ja putukaid. Ta teab, mis loomad elutsevad Paljassaarel ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannikualadel. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus ja oskus leida küsimustele vastuseid.

Õppemeetod:

aktiivõpe, õuesõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbiv teema – keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad.
II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Õpipädevused:

programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit, luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas.

Lisainfo:

Hea ülevaate ümbritsevast saab ka vaatlustornidest. Programmi toimumispaiga eeliseks on õpperaja asukoht Tallinnas. Rada on 3,2 km pikk ja läheb mööda laudteid, pinnasteid ja jalgradu, teeb ringi. Jalanõud võiksid olla veekindlad, eriti vihmastel ilmadel (kindlasti mitte kummikud!), samuti võiksid riided olla tuulekindlad, sest mere ääres on tuulisem kui mujal. Vihmase ilma korral peaks olema kaasas ka vihmakile. Programm on õpilastele turvaline, kuna programmijuht läbib kogu teekonna koos õpilastega ja turvalisuse tagamisse kaasatakse ka õpetajad. See programm sobib ka puudega õpilastele, kuid enne programmi valimist tuleks õpetajal programmijuhiga läbi rääkida õpilaste erivajadusest tingitud täiendavaid vajadusi.

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda laudteed.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.