Viimsi nutiseiklus – tutvume rannikukooslustega

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3323

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 35 õpilast
Keel: Eesti keeles.

NB! Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisa tarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu.

Programmi kirjeldus:

Õpilased lähevad kahekaupa Viimsi metsarajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö.

Päevakava:

1. 30 min sissejuhatav osa, milles tutvustatakse päeva plaani, ülesannet ja ohutusreegleid rajal liikumisel.
2. 1 tund ja 30 min õpilased on kahekaupa rajal.
3. 30 min vastuste kontrollimine, arutelu, päevast kokkuvõtte tegemine.
4. 30 min kaasavõetud võileibade söömine bussi juures.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub looduses, palume õpetajal juhtida õpilaste tähelepanu sellele, et riietus oleks ilmastikukindel, piisavalt soe, tuule- ja veekindel, jalanõud võimaldaksid looduses käimist.

Toimumiskoht:

programm toimub Viimsi metsarajal – Rohuneemel, mis ei ole Tallinnast kaugel, kuid on vaheldusrikas ja väga huvitav. Raja ääres on Rohuneeme rändrahn, palju huvitavaid taimi, ilus mereäärne rada ja endine raketibaas. Rada on enamasti pinnasrada ning teeb ringi. Raja orienteeruv pikkus on 4 km. Programm ei sobi kõikidele puudega õpilastele. 

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse, töötab loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Tallinna Linnuklubi liige. Konkreetset programmi on teinud juba 2-l õppeaastal.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

õpilane oskab looduses liikuda nutiseadmest saadava info abil, oskab leida iseseisvalt vastuseid esitatud küsimustele, teab, mille poolest on erilised Viimsi metsaraja ääres kasvavad taimed, suured kivid ja metsas elavad loomad. Teab, missugused tegevused ohustavad meie keskkonda ja kuidas.

Õppemeetod:

maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, pinnavormid ja pinnamood, mets elukeskkonnana, Läänemeri elukeskkonnana, elukeskkond Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele; ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

digipädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu. Programmile saab tulla ühiskondliku transpordiga.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.