Kategooria

Õppeprogrammid

Maastikumäng – paranda vead!

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Õpilased lähevad kaardi ja kompassiga gruppidena õpperajale ning otsivad kaardi legendis märgitud punktidest sinna peidetud küsimusi ja vastuseid või väiteid. Õpilaste ülesanne on kindlaks teha, missugused punktid on valesti tähistatud, missugused küsimused on valesti püstitatud, missugused […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Rakvere Tammikus

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Õpilased lähevad kahekaupa Rakvere tammikusse, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Talviste aia- ja pargilindudega tutvumine

2 h
Aeg: Talv
Sissejuhatavas osas antakse ülevaade meil talvituvatest lindudest, õpitakse lindude määramist ja saadakse teada, miks on oluline linnuvaatluste läbiviimine mida linnud indikeerivad. Iseseisva töö osas otsivad õpilased grupiti aias või pargis linde ja määravad neid. Kokkuvõtvas osas […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Kes elab mere ääres? (Paljassaare õpperada)

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased lähevad koos juhendajaga Paljassaare linnuhoiualale, otsivad kohale omaseid liike ja määravad neid koos. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele – vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt ja internetist. Parimad saavad auhinnad.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Elu jälg kivis

2 h
Aeg: Talv
Õppeprogramm toimub klassiruumis. Juhendaja räägib Maa geoloogilisest ehitusest, lubjakivi tekkest organismide jäänuste settimises ja kivistumise tagajärjel ning kivististe tekkimisest. Räägitakse ka Eesti territooriumil enimleiduvatest kivististest ning miks me just neid enim leiame ning mida need kivistised […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Kas ma toitun tervislikult?

2 h
Aeg: Aastaringselt
Õppeprogramm toimub koolis, klassiruumis. Tehakse grupitöid ja arutletakse nende tulemuste üle.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Videoprogramm joad, karst ja vee jõu kasutamine

2 h
Aeg: Talv

Õpilased tutvuvad videode, fotode ja juhendaja jutu põhjal jõgede, jugade, kärestike, kanjonorgude ja karstinähtustega. Vaadeldakse ka veejõu kasutamist elektri tootmiseks või muude tööde tegemiseks. Käsitletakse keskkonnaprobleeme. Ühiselt täidetakse töölehti ja arutatakse tulemused läbi.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Käsmu looduse, kultuuripärandi ja keskkonnaprobleemide tundmaõppimine õpperajal

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased lähevad kahekaupa Käsmu väikesele õpperajale, kus otsivad kaardi ja rajatähiste järgi õiget teed. Kontrollpunktides vastavad küsimustele. Küsimused puudutavad Käsmu loodust, kultuuripärandit ja keskkonnaprobleeme. Lõpuks kontrollitakse ühiselt vastuseid ja parimad saavad auhinnad.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Õppejaht algajatele – tutvume Käsmu rannaelustikuga.

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased lähevad koos juhendajaga Käsmu loodusrajale, kus otsivad peidetud küsimusi Käsmu looduse, pärandkultuuri ja keskkonnaprobleemide kohta. Juhendaja küsib ja räägib rajal ette sattuvate taimede, lindude ja loomade tegevusjälgede kohta. Mererannas otsivad ja määravad õpilased töölehtedel kujutatud […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Altja looduse ja kultuuripärandiga tutvumiseks

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Programm toimub võistkondliku maastikumänguna, mille käigus õpilased tutvuvad Altja looduse, kultuuripärimuse ja keskkonnaprobleemidega 2-liikmeliste võistkondadena, kasutades nii ülesannete leidmiseks kui lahendamiseks isiklike nutiseadmete abi.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt
1 2 3