Kategooria

Õppeprogrammid

Astangu

Astangu – Tallinna liigirikkaim paik, pank ja militaarpärand

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Tallinnas, Astangu rohealal. Tõuseme 15 meetri kõrgusele Mäeküla pangale ja tutvume liigirikka loopealse taimestikuga. Õppeprogrammi lõpus läheme taskulampidega kõndima maa-alustesse tunnelitesse. Õpime lähemalt tundma nahkhiiri ja nende supervõimeid. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt
Avastusretk Tõraveres

Avastusretk looduse ja universumi saladuste jälil astronoomia-alevikus Tõraveres

2,5 h
Aeg: Sügis-Kevad
Uurime Päikesesüsteemi mudelit ja päikesekella. Tutvume erinevate elupaikadega: põldude, eri metsatüüpidega, Elva jõega. Õpime tundma tee peal kohatavaid taime, looma- ja seeneliike. Vaatame väikese kosega Mosina vesiveskit ja räägime vana aja toidu valmistamis- ja varumiskommetest. Lahendame […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Mukri rabas – tutvume raba elustikuga

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Mukri rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turba tootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Kõigepealt juhendaja teeb sissejuhatuse teemasse ja tutvustab päeva plaani ning ülesannet.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Mis puu see on?

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Tsitre pargis. Programm algab päeva ja looduses liikumise reeglite tutvustusega. Seejärel jagatakse õpilased 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Pargis otsitakse töölehtedel olevatele küsimustele vastuseid, eelkõige leiame puude kohta infot teabetahvlitelt. uurime, kas […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Teeme tutvust Pääsküla rabaga

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Pääsküla rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turba tootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Õpilased otsivad ja määravad piltmäärajate abil rabataimi, vastavad küsimustele ja täidavad töölehti. Juhendaja abistab ning esitab lisaküsimusi.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Tudu rabas – raba elustik ja keskkonnaprobleemid

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Läheme koos õpperajale, kus õpilased paarikaupa täidavad töölehti, vaatavad, nuusutavad, katsuvad, mõõdavad, Küsimused käsitlevad raba teket ja arengut, elutingimusi rabas ja kohastumusi sellega, turba teket, omadusi ja kasutamist, süsinikuringet ja märgalade tähtsust. Vastused leiavad õpilased infotahvlitelt […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Saame tuttavaks Tudu rabaga

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Läheme koos õpperajale, kus õpilased paarikaupa täidavad töölehti, vaatavad, nuusutavad, katsuvad, mõõdavad, Küsimused käsitlevad raba teket ja arengut, elutingimusi rabas ja kohastumusi sellega, turba teket, omadusi ja kasutamist, süsinikuringet ja märgalade tähtsust. Vastused leiavad õpilased infotahvlitelt […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Metsaasukad ja nende jäljed

2 h
Aeg: kevad, sügis, talv
Juhendaja näitab slaide ja räägib meie metsades elavatest loomadest ja nende tegutsemise jälgedest. Pärast seda jagunevad õpilased gruppidesse ja teevad grupitööd, mille käigus püüavad ära arvata erinevate loomade jälgi etteantud piltide järgi.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Tabasalu Aura õpperada väikesele loodusesõbrale

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Tabasalu Aura õpperajal. Liigutakse koos juhendajaga algul pangapealsel õpperaja osal, siis laskutakse alla ja tutvutakse panga ja mereäärse elustikuga. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi, karpe, vetikaid ning vaatavad ja määravad linde. Küsimustele vastamisel […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Vesi looduses – Kostivere karstiala, Jägala juga ja Linnamäe hüdroelektrijaam

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programm toimub Jägala joa, Kostivere karstiala ja Linnamäe hüdroelektrijaama juures. Õpilased saavad paar peale töölehed. Töölehti täidetakse bussis selle põhjal, mida ringkäikudel teada saadi. Juhendaja abiga uuritakse nähtusi nagu karst, joa ja kose vahe, hüdroelektrijaam ja […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt
1 2 3 4 5