Metsaasukad ja nende jäljed

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3364

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: kevad, sügis, talv
Kirjeldus

Sobilik: 1-3 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Juhendaja näitab slaide ja räägib meie metsades elavatest loomadest ja nende tegutsemise jälgedest. Pärast seda jagunevad õpilased gruppidesse ja teevad grupitööd, mille käigus püüavad ära arvata erinevate loomade jälgi etteantud piltide järgi. Seejärel arutatakse koos selle üle, mis tunnuste alusel saab erinevate loomade jälgi eristada, missuguste loomade jäljed on sarnased ja mida jäljed meile looma liikumisest ja tegutsemisest räägivad. Lõpuks saavad kõik lapsed rääkida, mida uut nad õppepäeva jooksul teada said.

Päevakava:

10 min sissejuhatus õppepäeva
20 min slaidide vaatamine ja loomadest rääkimine
30 min grupitöö, mille käigus õpilased saavad pildid loomade jälgedest ja selgitavad välja, kelle jäljed need on ning mida mingi loom jälgede põhjal otsustades teeb.
20 min juhendaja selgitab, kuidas aru saada, mis loomale mingid jäljed kuuluvad
10 min lõpuring

Juhis õpetajale:

Toimumiskoht:

Programmi viiakse läbi koolis või lasteaias kohapeal.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad EMÜ maastiku kaitse ja hoolduse erialal, Aigi Bremse Tallinna Ülikool.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilane teab, mis loomad elavad Eesti metsades, teab nende eluviise, kohastumusi, elupaiku, oskab neid kirjeldada. Õpilane tunneb meie metsade loomade jälgi ja tegevusjälgi. Õpilane teab, missugused liigid on ohustatud ja kuidas neid kaitstakse. Õpilased huvituvad Eesti loodusest, hoolivad loomadest ja väärtustavad loodushoidu.

Õppemeetod:

Loomade kirjeldamine, võrdlemine, aktiivülesanded, rühmatöö, arutelu.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbiv teema – keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
Lasteaed- mina ja keskkond; looduskeskkond.
I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmi viiakse läbi koolis või lasteaias kohapeal.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.