Tutvume jõeelustikuga

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3766

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 4-6 klass II kooliaste
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti keeles.
Lisainfo: Programmile saab tulla ühiskondliku transpordiga.

Programmi kirjeldus:

15 min juhendaja tutvustab päevakava ja ülesandeid ning ohutusreegleid.

10 min mäng jõeelustiku teema meeldetuletamiseks.

60 min liiguvad õpilased kahekaupa digitaalsete punktide vahek ning vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid.

45 min õpilased otsivad jõe kaldalt erinevaid vee-elustiku liike ja määravad neid määrajate abil. Seejärel vaadatakse kõik leitud olendid ühiselt üle ja arutletakse nende tunnuste ja eluviisi üle. Õpilased selgitavad, miks üks või teine liik on oluline.

15 min vestlus ajaloopärandi tähtsusest.

20 min kaasa võetud võileibade söömine.

15 min kokkuvõte ja lõpuring.

Juhis õpetajale:

Õpetajal palume õpilasi informeerida programmi toimumisest välistingimustes ning soovitada kanda ilmastikule vastavaid riideid, soovitavalt kihilisi. Samuti võtta kaasa võileivad ja jook.

Toimumiskoht:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, Meriliis Kotkas.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilane iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves; 6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike; 7) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres; 8) koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke. kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides; 3) põhjendab aineringe olulisust; 4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;

Õppemeetod:

Kombineeritud meetod, kasutatakse digitaalseid ülesandeid koos praktilise õppega looduses. Liikide määramine määrajate abil, paaristöö, küsimustele vastamine oma isikliku digiseadme abil. 

Töövahendid: määrajad jõeelustiku liikide määramiseks, töölehed, kirjutusvahendid paari peale 1. kahvad, alused elustiku vaatlemiseks. Töövahendid on juhendaajal kaasas.

Seos õppekavaga

II kooliaste loodusõpetus: vesi kui elukeskkond: taimede ja loomade kohastumine eluks vees. Jõgi elukeskkonnana. Jõgede ja järvede elustik. Toiduahelate ja toiduvõrgustike moodustumine tootjatest, tarbijatest ning lagundajatest. Jõgede ja järvede tähtsus, kasutamine ning kaitse. Elukeskkond Eestis: Tootjad, tarbijad ja lagundajad. Toitumissuhted ökosüsteemis. Inimese mõju ökosüsteemidele.

Ajalugu: Teab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed. Märkab ja väärtustab minevikupärandit Eestis ja mujal.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Lisainfo:

Programmile saab tulla ühiskondliku transpordiga.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.