Astangu – Tallinna liigirikkaim paik, pank ja militaarpärand

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3873

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti keeles.
Algus ja lõpp: Kadaka tee 191 parkla (kohale saab ka ühistranspordiga, buss nr 24A)

Programmi kirjeldus:

Programm toimub Tallinnas, Astangu rohealal. See on Tallinna kõige liigirikkam ala, kus lisaks nahkhiirtele elab palju ka liblikaid, kimalasi, linde, kahepaikseid ja roomajaid ning tunne on, nagu oleks maal mitte linnas. Lisaks looduslikule ilule ja väärtusele, on Astangul ka palju mahajäetud maju ja üle 100 aasta vanused maa-alused tunnellaod – teeme kindlasti tutvust ka ajaloo ja militaarpärandiga. Tõuseme 15 meetri kõrgusele Mäeküla pangale ja tutvume liigirikka loopealse taimestikuga. Õppeprogrammi lõpus läheme taskulampidega kõndima maa-alustesse tunnelitesse. Õpime lähemalt tundma nahkhiiri ja nende supervõimeid.

Kõigepealt tutvustab juhendaja päevaplaani, tegevusi ja reegleid turvaliseks liikumiseks pangal ja maa-alustes käikudes. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat.

Programmi lõpus teeb juhendaja nähtust kokkuvõtte ja lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad õppepäeval teada said.

Igal õpilasel peab eraldi kaasas olema valgusallikas – pealamp, taskulamp või äärmisel juhul telefoni taskulamp. Palume ka lõuna kaasa võtta.

Päevakava:

10 min sissejuhatus ja päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks pangal, gruppide moodustamine.
2 h 10 min aktiivõpe, küsimustele vastamine, taimede otsimine ja määramine, ülesannete lahendamine.
30 min lõunapaus, kaasa võetud toidu söömine.

10 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine, lõpuring, auhindade jagamine.

Juhis õpetajale:

iga osaleja peaks kaasa võtma kas taskulambi või pealambi. Soovitav kaasa võtta ka istumisalus. Õpetaja aitab hoida korda ja gruppi koos ning jälgib, et õpilased panga servale liiga lähedale ei satuks.

Toimumiskoht:

Astangu

Juhendaja:

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

enesekohased oskused

kultuuri- ja väärtuspädevus

mänguoskused

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalsed oskused

suhtluspädevus

tunnetus- ja õpioskused

Õppemeetod:

Õuesõpe, avastusõpe.

Seos riikliku õppekavaga

I kooliaste
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja
loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine.
2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente
mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel.​
II kooliaste
2.1.6.12. Mets elukeskkonnana
2.1.6.15. Elukeskkond Eestis
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist,
milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit, luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas.

Lisainfo:

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.