Kategooria

Õppeprogrammid

Lahemaa joad ja karst

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Programmi käigus vaadeldakse Nõmmeveski, Joaveski ja Vasaristi jugasid, Nõmmeveski hüdroelektrijaama varemeid, Joaveski puupapivabriku varemeid, Nõmmeveski kanjonorgu ja Vasaristi karstinähtusi. Räägitakse jõgedest, karstinähtustest, vee uuristavast tegevusest, veejõu kasutamisest inimeste poolt ja sellest tulenevatest keskkonnaprobleemidest ja täidetakse töölehti.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Saame tuttavaks Viru rabaga

3 h
Aeg: Kevad-Sügis

Õpilased liiguvad Viru rabas laudteel koos juhendajaga. Üheskoos uuritakse, mis on raba ja kes seal elavad - vaadatakse, katsutakse, nuusutatakse, mõõdetakse, vastatakse küsimustele ja täidetakse töölehti. Räägitakse ka turba tootmisest ja soode taastamisest.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Elukeskkond tuulepealsel Pedassaare neemel

3 h
Aeg: Sügis

Õpilased lähevad koos juhendajaga Pedassaare neemele, kus otsivad ja määravad kohale omaseid liike töölehtede abil, linde välimäärajate abil. Mõõdavad Eesti jämedaimaid rannamände ja vahemaid. Vaatavad roomavaid kuuski ja räägivad kohastumusest.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Aruteluprogramm – kas metsa raiutakse palju või vähe?

2 h
Aeg: Talv

Õpilased jagunevad gruppideks, mis kehastuvad erinevaks metsaga seotud huvigruppideks. Huvigrupid saavad info ja materjalid on nende seisukohtade, huvide ja ootuste kohta metsaga majandamisel. Õpilased valmistavad ennast materjali kasutades ja grupitööna ette oma seisukohtade kaitsmiseks debatis teiste […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Üksnurme-Metsanurme nutirada – tutvume jõeäärse elustikuga

3 h
Aeg: Sügis-Kevad

Õpilased lähevad kaekaupa Üksnurme-Metsanurme loodusrajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Keila-Joa õpperajal – juga, jõeäärne elustik ja veejõu kasutamine

3 h
Aeg: Sügis-Kevad

Õpilastele selgitatakse ülesannet ja jagatakse nad 2-liikmelisteks võistkondadeks. Võistkonnad lähevad iseseisvalt Keila-Joa pargi loodusrajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid. ja vastavad samuti oma telefonis. Vastused jõuavad kohe ka juhendaja telefoni. […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Viimsi nutiseiklus – tutvume rannikukooslustega

3 h
Aeg: Sügis-Kevad

Õpilased lähevad kahekaupa Viimsi metsarajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma nutitelefonis. Parimad saavad auhinnad.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Pääsküla rabas

3 h
Aeg: Sügis-Kevad

Õpilased saavad ülesande ja lähevad kahekaupa Pääsküla raba tähistatud rajale. Rajal otsivad nad isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma telefonis. Vastused tulevad automaatselt juhendajale, programmi lõpus arutatakse vastused läbi ja […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Keila-Joa pargi elustik väikesele loodusesõbrale

3 h
Aeg: Sügis-Kevad

Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joe parki, otsivad linde, taimi, putukaid, määravad neid koos. Toimub ka küsimustele vastamine looduses nähtu, infostendide või interneti abil, Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Parimad saavad auhinnad.
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Paljassaarel – tutvumine rannikuelustiku ja keskkonnaprobleemidega

3 h
Aeg: Sügis-Kevad

See on võistlus, mille käigus saadakse teadmisi Paljassaare Linnuhoiuala ja selle elanike kohta. Õpilased lähevad 2-liikmeliste võistkondadena Paljassaare Linnuhoiualale, otsivad oma nutiseadme abil teed, kontrollpunkte küsimusi ja vastuseid. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis […]
Klassi kohta150 €
0
Vaata lähemalt
1 2 3 4 5