Avastusretk looduse ja universumi saladuste jälil astronoomia-alevikus Tõraveres

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3868

Miks valida meid?

 • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2,5 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: 24 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Algul tutvustab juhendaja päeva plaani ja räägib ohutusnõuetest. Programm algab observatooriumi juures, kus uurime  Päikesesüsteemi mudelit, saame teada planeetide ja ilmastikunähtuste kohta. Kui ilmaga veab, proovime päikesekella abil kellaaega kindlaks teha. Seejärel äheme asulast kaugemale, kus näeme erinevaid elupaiku: põlde, eri metsatüüpe, Elva jõge ja väikese kosega Mosina vesiveskit. Õpime tundma tee peal kohatavaid taime, looma- ja seeneliike ning Mosina vesiveski sillal räägime vana aja toidu valmistamis- ja varumiskommetest. Õpilased lahendavad loovust, arvutus- ja mõtlemisoskust arendavaid ülesandeid päikesesüsteemi, ilma, looduse ja liikide ning neist lahutamatu – meie igapäevaelu – kohta. Õpilastel on võimalus kaarti lugeda ja oma asukohta jälgida. Programmi rikastavad mängud ja mõistatused.

Lõpus tuleb lõpuring, kus lapsed räägivad, mida uut nad sellel õppepäeval teada said.

Päevakava:

15 min Sissejuhatus

20 min Liigume Tartu Observatooriumi kosmoseteleskoopide ja Päikesesüsteemi näitlikustavate atraktsioonide juures. Õpilased saavad lahendada ülesandeid.

40 min Asulast välja jalutades näeme metsi, põlde ja Elva jõge. Tutvume kohatavate liikidega ja õpilased saavad lahendada ülesandeid.

30 min Naudime kaunist Mosina vesiveskit ja soovijatel on võimalus kaasa võetud sööki süüa.

15 min Lõpuring ja kokkuvõte.

Koolil on võimalik valida, kas soovitakse lõpetada programm Mosinal (buss pääseb ligi) või kõndida koos juhendajaga tagasi alguspunkti. Alguspunkti jõudmiseks kulub u. 0,5 tundi.

Juhis õpetajale:

Palun tutvustada õpilastele, mis teemalisele programmile nad tulevad ning leppida kokku, kas töölehti hinnatakse pärast või mitte. Õpilastel palun selga panna ilmastikule vastav riietus ning kaasa võtta joogipudel ja kerge söögiamps. Soovitav on õpetaja aktiivne osalemine abijuhendajana ja õpilaste nõustamisel. Loodame, et õpetaja täidab ka tagasiside küsitluslehe.

Toimumiskoht:

Tõravere asula ja asulaäärne loodus

Juhendaja:

Anna – Grete Joamets on magistriharidusega botaanik-mükoloog, Eesti Loodusmuuseumi õpetaja ja külastusjuht, seenenäituste konsultant. Ta on olnud retkejuht populaarses matkasarjas ,,Elektrirongiga matkama” ning bioloogiaõpetaja üldhariduskoolis. Läbi viinud peamiselt liikide tundmaõppimise teemalisi loodusmatku. 

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilane:

 • saab laiema silmaringi teadustööst Eestis

 • näeb meteoroloogiliste ja astronoomiliste vaatluste tegemiseks vajalikke seadmeid ja ehitisi

 • suudab järjestada päikesesüsteemi planeete nende kauguse järgi Päikesest.

 • teab päikesekella tööpõhimõtet

 • oskab märgata ning eristada üksteisest samblaid ja samblikke

 • oskab tuua näiteid liikidevahelistest suhetest

 • oskab koostada toiduahelat metsas ja põllul

 • tunneb jõeökosüsteemi eripärasid ja iseloomulikke loomaliike

 • teab vesiveski tööpõhimõtet

 • suudab matkates jälgida oma asukohta kaardil

Õppemeetod:

Programmis kasutatakse õpilasi kaasavaid sõnalisi, praktilisi ja näitlikustavaid õppemeetodeid.

Õppevahendid on juhendajal olemas. Õppevahenditeks on kaart, liigipildid, Päikesesüsteemi mudel jt Tõravere atraktsioonid, telefon loodushelide tutvustamiseks ja määramiseks.

Seos riikliku õppekavaga

Loodusõpetuse II kooliastme õppekavaga seotud teemad:

 • 2.1.6.1. Maailmaruum

 • 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal

 • 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

 • 2.1.6.6. Vesi kui aine. Vee kasutamine

 • 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana

 • 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

 • 2.1.6.13. Õhk

 • 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis

Õpipädevused:

Lisainfo:

Teekonna pikkus on edasi-tagasi ligi 4 km kui tagasi kõnnitakse sama teed pidi.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.