Nutiseiklus Rakvere Tammikus

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2243

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

info@vesipapp.com

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Grupi suurus: kuni 40 õpilast
Keel: Eesti ja Vene keeles

NB! Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisa tarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu.

Programmi kirjeldus:

Õpilased lähevad kahekaupa Rakvere tammikusse, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö.

Päevakava:

Juhis õpetajale:

Toimumiskoht:

on Rakvere Tammik. Hea on asukoht Rakvere linnas, samas on tammik
huvitava kooslusega ja pinnavormidega koht, mis annab programmile palju kaasa.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Programmi tulemusena õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada oma nutiseadet, leida iseseisvalt vastuseid loodust ja keskkonda puudutavatele küsimustele. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus, täienevad teadmised Rakvere Tammiku, ühe vähestest Põhja-Eestis säilinud tammemetsadest, kohta.

Õppemeetod:

maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, pinnavormid ja pinnamood, mets elukeskkonnana, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste: loodusõpetus elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: pinnamood.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.