Kas ma toitun tervislikult?

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2243

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

info@vesipapp.com

2 h
Aeg: Aastaringselt
Kirjeldus

Grupi suurus: kuni 30 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Eelnevalt saadetakse õpilastele teema jaoks olulised materjalid, millega nad iseseisvalt kodus tutvuvad. Kõigepealt tehakse teema sissejuhatuseks väike arutlus, kus õpilased räägivad oma tähelepanekutest seoses koduse iseseisva tööga. Juhendaja selgitab lühidalt olulisi teemasid mõisteid ja protsesse. Seejärel jagatakse õpilased gruppidesse ja iga grupp valib mingid toidud, mis neile maitsevad. Edasi selgitatakse välja toiduained, mida on vaja selle valmistamiseks, kust neid toiduaineid saab, kuidas need on toodetud ja mida sisaldavad. Grupid leiavad, kui suur võiks olla nende poolt valitud toidu ökoloogiline jalajälg ja kas see on tervislik või mitte. Programm lõppeb ühise analüüsiga, kus juhendaja annab lühiuurimusele selgitusi.

rada on üldiselt ohutu, ka ära eksimise võimalus on minimaalne. Õpilastele selgitatakse, kuidas ohutult liikuda ning õnnetuse või rajalt eksimise korral saavad õpilased juhendajaga ühendust võtta. Juhendaja tunneb piirkonda väga hästi ja oskab õpilaste selgituse järgi nad igast poolsaare paigast õles leida. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Päevakava:

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame klassis toolide ümbertõstmise organiseerimist grupitööks sobivaks. Klassis peaks olema võimalus näidata slaide ja kasutada wifit. 

Toimumiskoht:

Mõnes sobivas ruumis kooli lähedal või koolimajas, klassis

Juhendaja:

Lea Kivipõld – magistrikraad toitumise alal – Tallinna Tehnikaülikool.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad, missuguseid toitaineid ja muid komponente ning lisaaineid erinevad toidud sisaldavad, mida inimese organism vajab või mis on kahjulik, mis aineid lisatakse toidule nende säilivuse pikendamiseks. Õpilased  saavad aru, mida tähendavad toidupakendil olevad märgised erinevate e-ainete kohta. Õpilased teavad, missugused e-ained on kahjulikud ning kuidas oma toitumist nii muuta, et võimalikult vähem kahjulikke aineid süüa. Õpilased saavad aru mis on GMO, mis on mahetootmine, ökoloogiline toit, miks tuleks eelistada võimalikult vähem töödeldud ja kohalikku toitu jne. Õpilased teavad mida tähendavad pakendil olevad (öko)märgised. Õpilased oskavad valida võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ja tervislikku toitu (mis on kahjulik keskkonnale, on kahjulik ka inimesele)

Õppemeetod:

Grupitöö, arutlus, iseseisev töö.

Seos riikliku õppekavaga:

III kooliaste  bioloogia: seedimine ja eritamine. Inimese toitumine  ja selle mõju keskkonnale.  

Õpipädevused:

digipädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus sotsiaalne ja kodanikupädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub klassiruumis. Õpilased jagunevad gruppidesse ja programm algab grupitööga, mille käigus grupid arutlevad selle üle, kas nad toituvad tervislikult ja mis on üldse tervislik toitumine. Seejärel räägivad grupid oma mõtetest ja toimub ühine arutelu tervisliku toitumise üle. Seejärel räägib juhendaja toitumise põhimõtetest ja mis on kasulik, mis mitte, selgitab lühidalt mõisteid ja protsesse. Seejärel annab juhendaja gruppidele erinevaid toitumisega seotud väiteid, gruppide ülesandeks on otsustada, kas väide on õige või mitte ja põhjendada seda. Seejärel arutletakse ühiselt nende väidete üle.

Siis räägitakse õpilaste igapäevasest toidust ning määratakse selle koostist. Arutletakse, missugused toidud on kasulikud ja mis mitte.

Vaadatakse erinevate toiduainete ja toitude pakendeid ning uuritakse, missugust infot need meile toidu kohta annavad.

Räägitakse ka lisaainetest toitudes ning millepärast neid toitudele lisatakse, missugused lisaained on kahjulikud ja kuidas neid oma toidulaual vältida.

Räägitakse erinevatest kvalireedimärgistest ja arutletakse, mida need meile näitavad.

Seejärel räägitakse toidu tootmisest ja erinevate toiduainete ökoloogilisest jalajäljest. Toidu ökoloogiline jalajälg sisaldab endas nii toiduainete kasvatamist, töötlemist, säilitamist, kui ka transporti ja pakendamist. Arutletakse, missugustel toiduainetel on suur ökoloogiline jalajälg ja missugustel väike.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.