Elu jälg kivis

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2893

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Talv
Kirjeldus

Sobilik: 7-9 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Õppeprogramm toimub klassiruumis. Kõigepealt  tutvustab juhendaja päeva plaani. Seejärel jagunevad õpilased gruppidesse. Grupid saavad töölehed, millel on küsimused Eesti geoloogilise ehituse, settekivimite tekkimise kohta organismide jäänuste kuhjumisel ja kivistumisel, kivististe tekke kohta, millest need meile jutustavad, mis perioodidest on kõige rohkem fossiile, miks võib Eestis leida kivistunud koralle, ege dinosauruste kivistisi ei leidu jne. Õpilased täidavad töölehte, saades vastuseid juhendaja näidatud videotest, piltidest, ise internetist otsides ja vestlusest juhendajaga. Juhendaja esitab pidevalt suunavaid lisaküsimusi ja töölehte kontrollitakse jooksvalt töö käigus. Vastused arutatakse ühiselt läbi ning juhendaja näitab vastuste kinnitamiseks videosid ja fotosid kivististest. 

Seejärel valmistab iga grupp ette ja tutvustab ülejäänutele mingi kilndla kivististe rühma esindajaid. Juhendaja annab igale grupile tema teemaga seotud materjale – videosid ja tekste.

Lõpuks teeb juhendaja kuuldust kokkuvõtte ja annab tagasisidet. Lõpuringis räägivad kõik osalejad, mida uut nad sellel päeval teada said.

Päevakava:

40 min juhendaja tutvustab teemat, näitab videosid ja fotosid.
10 min iseseisva ülesande tutvustus ja gruppideks jagunenine
20 min iseseisev töö
10 min iseseisva töö tutvustused
10 min kokkuvõte ja tagasiside. 

Juhis õpetajale:

eelistatud aeg toimumiseks on detsembrist märtsini, kui programme vabas õhus on ebamugav teha.

Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna.

Toimumiskoht:

Mõnes sobivas ruumis kooli lähedal või koolimajas, klassis

Juhendaja:

Kauri Kivipõld 

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

On õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilaste teadmised geoloogiast, kivimitest, kivististest, maavaradest, on kasvanud.

Õppemeetod:

Rühmatöö, arutelu.

Seos riikliku õppekavaga:

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seoded, bioloogia : ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia: geoloogia.

 

Õpipädevused:

digipädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub klassiruumis. Juhendaja räägib õpilastele Eesti geoloogilisest ehitusest, settekivimite tekkimisest organismide jäänuste kuhjumisel ja kivistumisel, näitab videosid ja fotosid kivististest. Juhendaja räägib, mida need kivistised meile möödunud aegadest jutustavad, mis perioodidest on meil kõige rohkem fossiile ja missuguste loomarühmade kivistisi on kõige rohkem. Saame teada, miks võib Eestis leida kivistunud koralle, ege dinosauruste kivistisi ei leidu.

Seejärel jagunevad õpilased gruppidesse ja iga grupp valmistab ette ja tutvustab ülejäänutele mingi kilndla kivististe rühma esindajaid.

Lõpuks teeb juhendaja kuuldust kokkuvõtte ja annab tagasisidet. 

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.