Otsi programmi

Maastikumäng – paranda vead ja õpi tundma Käsmu loodust!

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Õpilased lähevad kaardi ja kompassiga gruppidena õpperajale ning otsivad kaardi legendis märgitud punktidest sinna peidetud küsimusi […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Saame tuttavaks Viru rabaga

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Õpilased liiguvad Viru rabas laudteel koos juhendajaga. Üheskoos uuritakse, mis on raba ja kes seal elavad […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Õppejaht algajatele – tutvume Käsmu rannaelustikuga.

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Õpilased lähevad koos juhendajaga Käsmu loodusrajale, kus otsivad peidetud küsimusi Käsmu looduse, pärandkultuuri ja keskkonnaprobleemide kohta. […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Loodus- ja kultuuripärand Altja õpperajal

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Õpperajale minnakse koos juhendajaga. Rajal otsitakse töölehtedel […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Inimmõju rannikukooslustele ja mereelustikule

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Programmi käigus õpilased otsivad kaardi ja kompassi abil metsa peidetud punktidest edasise arutelu teemat. Iga grupp […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Õppejaht looduses – seiklusmäng Käsmu looduse tundmaõppimiseks.

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Grupi suurus : 25
Õpitakse kaardi ja kompassi abil looduses orienteerumist, seejärel lähevad õpilased 2-liikmeliste võistkondadena kaardi ja kompassiga õpperajale, […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Elukeskkond tuulepealsel Pedassaare neemel

3 h
Aeg: Sügis
Õpilased lähevad koos juhendajaga Pedassaare neemele, kus otsivad ja määravad kohale omaseid liike töölehtede abil, linde […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Lahemaa joad ja karst

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Programmi käigus vaadeldakse Nõmmeveski, Joaveski ja Vasaristi jugasid, Nõmmeveski hüdroelektrijaama varemeid, Joaveski puupapivabriku varemeid, Nõmmeveski kanjonorgu […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Nutiseiklus Viru rabas – raba elustik ja keskkonnaprobleemid

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Programm toimub Viru rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turba tootmisest tulevate ohtudega […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt