Otsi programmi

Aruteluprogramm – kas metsa raiutakse palju või vähe?

2 h
Aeg: Talv
Õpilased jagunevad gruppideks, mis kehastuvad erinevaks metsaga seotud huvigruppideks. Huvigrupid saavad info ja materjalid on nende […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Videoprogramm joad, karst ja vee jõu kasutamine

2 h
Aeg: Talv
Õpilased tutvuvad videode, fotode ja juhendaja jutu põhjal jõgede, jugade, kärestike, kanjonorgude ja karstinähtustega. Vaadeldakse ka […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Kas ma toitun jätkusuutlikult?

2 h
Aeg: Aastaringselt
Õppeprogramm toimub klassiruumis grupitöö vormis. Grupid teevad ettekande tervislikust toitumisest, analüüsivad erinevaid toitumisega seotud väidteid, vastavad […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Elu jälg kivis

2 h
Aeg: Talv
Õppeprogramm toimub klassiruumis. Juhendaja räägib Maa geoloogilisest ehitusest, lubjakivi tekkest organismide jäänuste settimises ja kivistumise tagajärjel […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Õpime tundma meil talvituvaid aia- ja pargilinde

2 h
Aeg: Talv
Sissejuhatavas osas antakse ülevaade meil talvituvatest lindudest, õpitakse lindude määramist ja saadakse teada, miks on oluline […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Ilm on hukas

2 h
Aeg: Talv
Tegemist on haridusliku rollimänguga. Õpilaste ülesandeks on kehastuda erinevateks huvigruppide esindajateks, kes tegelevad kliimapoliitika kujundamisega ja […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Mis sõltub minust?

2 h
Aeg: Talv
Tegemist on grupitöö vormis toimuva aruteluga, kus õpilased kaardistavad enda jaoks olulisi keskkonna-loodushoiu probleeme ja otsivad […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt

Metsaasukad ja nende jäljed

2 h
Aeg: kevad, sügis, talv
Juhendaja näitab slaide ja räägib meie metsades elavatest loomadest ja nende tegutsemise jälgedest. Pärast seda jagunevad […]
Klassi kohta150 €
Vaata lähemalt